1. Mục đích và phạm vi thu thập thông tin

MOTALO cung cấp sản phẩm áo thun cho khách hàng của mình. Với Chính sách bảo mật Thông tin này với mục đích minh bạch hóa các nguyên tắc thu thập, cách thức sử dụng, lưu trữ Thông tin của Khách hàng mà chúng tôi đã thu thập trong quá trình khách hàng cung cấp cho chúng tôi.

Chính sách này được áp dụng khi Khách hàng truy cập và đặt mua sản phẩm của Kabuto. Và khi Khách hàng truy cập, sử dụng sản phẩm do chúng tôi cung cấp, tức là Khách hàng đồng ý với các điều khoản mà Kabuto quy định trong Chính sách thu thập thông tin này. Chúng tôi thu thập thông tin này nhằm những mục đích sau:

 • Thông báo đến KH các Thông tin khuyến mại, quảng cáo.
 • Duy trì liên lạc với Khách hàng và Hỗ trợ, giải đáp các thắc mắc của Khách hàng liên quan đến sản phẩm.
 • Phục vụ cho các mục đích kiểm soát, nâng cao chất lượng Dịch vụ như:

Chúng tôi sẽ thu thập thông tin của Khách hàng bao gồm:

 • Họ tên
 • Số điện thoại
 • Địa chỉ giao hàng

2. Phạm vi sử dụng thông tin

Chúng tôi sử dụng các Thông tin của Khách hàng thu thập được để:

 • Để hoàn thiện Dịch vụ của mình hơn.
 • Hỗ trợ khách hàng tốt nhất hay xúc tiến thương mại khác.
 • Xử lý các vấn đề liên quan đến việc việc đặt hàng của Khách hàng
 • Gửi thư ngỏ, thư cám ơn, thông báo đơn đặt hàng.
 • Gửi các Thông tin khuyến mãi
 • Các nội dung khác mà MOTALO được phép sử dụng Thông tin không vi phạm quy định của pháp luật.

3. Thời gian lưu trữ thông tin

MOTALO chỉ lưu giữ thông tin trong thời gian cần thiết cho mục đích trong hoạt động bán hàng để phục vụ tốt nhất cho khách hàng. Đảm bảo theo theo quy định của pháp luật hiện hành.

4. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân

Thông tin của quý khách được chung tôi lưu trữ trong hệ cơ sở dữ liệu của MOTALO. Chỉ cấp quản lý và nhân viên quản trị CSDL khách hàng mới có quyền truy cập, chỉnh sửa, cập nhật thông tin.

Phương tiện và công cụ để Khách hàng tiếp cận và chỉnh sửa thông tin của mình

Mỗi khách hàng đều có tài khoản quản trị thông tin của mình. Vì thế bạn có thể vào phần thông tin cá nhân để cập nhật, hay điều chỉnh thông tin đó.

Nếu quý khách không chỉnh sửa được có thể gửi mail yêu cầu nhân viên kỹ thuật của chúng tôi hỗ trợ. Thông tin đề nghị chỉnh sửa sẽ được hoàn thành chậm nhất sau 24h.

5. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

Chúng tôi cam kết bảo mật Thông tin của KH theo đúng các quy định về bảo mật thông tin của pháp luật. Đồng thời không cung cấp cho bên thứ 3 những thông tin này.

Trường hợp bị mất thông tin do website bị hack, chúng tôi sẽ gửi thông báo cho khách hàng và trình báo với cơ quan có thẩm quyền để nhờ hỗ trợ.